1403 خرداد 03 پنجشنبه
حداقل
 
     
  1- پروفسور دوندرا گوپتا
استاد جراحی کودکان از هندوستان که رئیس انجمن جراحان کودکان آسیا، رئیس اجرائی سومین کنگره جهانی جراحی کودکان و کاندید ریاست فدراسیون جهانی انجمن های جراحی کودکان دنیا برای دوره بعد می­باشد.


2- پروفسور ج بوکسوکوآ
استاد جراحی کودکان از اسپانیا، رئیس مجمع فدراسیون جهانی انجمن های جراحان کودکان دنیا


3- پروفسور مانتر حداد
استاد جراحی کودکان انگلستان - ریاست قبلی انجمن جراحان کودکان لاپاروسکوپیک انگلستان و عضو هیئت مدیره انجمن جراحان کودکان لاپاروسکوپیک اروپا


4- پروفسور ذکریا زاکریوس
استاد جراحی کودکان از سوئیس - عضو هیئت مدیره انجمن جراحان اروپا، خزانه دار آن انجمن و ریاست قبلی انجمن جراحان کودکان اروپا 


5- دکتر محمدرضا وحداد
استاد جراحی کودکان از آلمان، جراح لاپاروسکوپیک کودکان و اورولوژیست کودکان دردانشگاه بوخوم آلمان


6- پروفسور بنه اوره
استاد جراحی کودکان از آلمان، جراح لاپاروسکوپیک کودکان، سردبیر مجله اروپائی جراحی کودکان و ریاست کمیته علمی انجمن جراحان کودکان اروپا


7- دکتر شمشاد
جراح کودکان از انگلستان


8- دکتر علیرضا کشتگر
جراح کولورکتال از کالج کینگز لندن


9- پروفسور ایود بالو
جراح کودکان از دانشگاه رادبوند هلند


10- دکتر رکسانا رسولی
جراح کودکان از دانشگاه رادبوند هلند

 
 
 
     
تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن جراحان کودکان ایران است