1403 ارديبهشت 04 سه شنبه
حداقل
 

عضویت در انجمن

انجمن دارای سه نوع عضو می باشد

1-       اعضاء پیوسته: همه جراحان کودکان داخل کشور که دارای مدرک جراحی کودکان تایید شده وزارت بهداشت می باشند عضو پیوسته انجمن می باشند.

2-       عضو افتخاری: جراحان کودکان برجسته سایر کشورها یا جراحانی که در ایران در زمینه رشته بخصوصی از جراحی کودکان فعالیت دارند و به تشخیص هیئت مدیره انجمن کار آنها برجسته و بنفع کودکان کشور است با تصویب هیئت مدیره انجمن عضویت افتخاری انجمن به آنها اعطاء خواهد شد.

3-      اعضاء وابسته: تمام رشته های پزشکی بخصوص رشته های وابسته به کودکان اعم از پزشکان متخصص و فوق تخصص کودکان – متخصصین سایر رشته ها – پزشکان عمومی - کادر پیرا پزشکی مثل پرستاران – فیزیوتراپیست ها- ماماها یا رشته های علوم پایه مرتبط با جراحی کودکان در صورت تمایل و درخواست و تصویب هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت بصورت عضو وابسته انجمن تلقی خواهند شد.

 

*     درخواست عضویت: افراد متقاضی عضویت وابسته باید درخواست عضویت خود را با معرفی و تایید دو نفر از جراحان کودکان عضو پیوسته به انجمن جهت تصویب ارائه نمایند.

     تمام اعضاء پیوسته و وابسته انجمن باید حق عضویت سالانه خود را در ابتدای هر سال شمسی به حساب انجمن واریز و فیش آن را به دفتر انجمن ارائه نمایند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن جراحان کودکان ایران است