1403 خرداد 03 پنجشنبه
حداقل
 
 

رشته فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان رشته ای از جراحی است که به شناخت ، پیشگیری و درمان جراحی ناهنجاریهای تکاملی و اکتسابی جنین و ناهنجاریهای تکاملی و اکتسابی وترومای نوزادان، شیرخواران، کودکان تا سن 18سالگی می پردازد.

به عبارت دیگر میدان کاری جراحی کودکان شامل مراقبت جراحی از شخص در حال رشد و تکامل هست ، و این میدان کاری نیازمند علم تخصصی و مهارت های لازم جهت درمان بیماریهای تکاملی و اکتسابی وصدمات (تروما) دراکثر دستگاههای بدن می باشد که باید با روش های جراحی درمان شوند و این درمان شامل مراقبت های قبل از جراحی و توانبخشی افراد آن در دامنه سنی ا ز جنین تا مراحل نهائی رشد و تکامل فرد می شود.

توجه بخصوص این رشته به تشخیص درمان اعضا و دستگاههای مختلف بدن که شامل سر و گردن و دستگاه عصبی ، قفسه صدری دستگاه تنفسی ، شکم و لگن و فضای خلف صفاق و دستگاههای گوارشی و ادراری و تناسلی و اندامها و دستگاههای عضلانی و استخوانی در دامنه سنی فوق می باشد، به طوریکه فردی سالم و مفید بدون معلولیت تحویل جامعه دهند.

دانش آموختگان این رشته ، دانشنامه فوق تخصصی دریافت میدارند.

طول آموزش در این دوره سه سال (36ماه) بعد از چهار سال اموزش جراحی عمومی است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن جراحان کودکان ایران است