درباره انجمنbreadcrumb separatorجراحی کودکان چیست
چهارشنبه¡ 6 مرداد 1400
حداقل
 

رشته فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان رشته ای از جراحی است که به شناخت ، پیشگیری و درمان جراحی ناهنجاریهای تکاملی و اکتسابی جنین و ناهنجاریهای تکاملی و اکتسابی وترومای نوزادان، شیرخواران، کودکان تا سن 18سالگی می پردازد.

به عبارت دیگر میدان کاری جراحی کودکان شامل مراقبت جراحی از شخص در حال رشد و تکامل هست ، و این میدان کاری نیازمند علم تخصصی و مهارت های لازم جهت درمان بیماریهای تکاملی و اکتسابی وصدمات (تروما) دراکثر دستگاههای بدن می باشد که باید با روش های جراحی درمان شوند و این درمان شامل مراقبت های قبل از جراحی و توانبخشی افراد آن در دامنه سنی ا ز جنین تا مراحل نهائی رشد و تکامل فرد می شود.

توجه بخصوص این رشته به تشخیص درمان اعضا و دستگاههای مختلف بدن که شامل سر و گردن و دستگاه عصبی ، قفسه صدری دستگاه تنفسی ، شکم و لگن و فضای خلف صفاق و دستگاههای گوارشی و ادراری و تناسلی و اندامها و دستگاههای عضلانی و استخوانی در دامنه سنی فوق می باشد، به طوریکه فردی سالم و مفید بدون معلولیت تحویل جامعه دهند.

دانش آموختگان این رشته ، دانشنامه فوق تخصصی دریافت میدارند.

طول آموزش در این دوره سه سال (36ماه) بعد از چهار سال اموزش جراحی عمومی است.

Copyright 1400 by DNN Corp