والدین و جراحان کودکانbreadcrumb separatorسوال های متداول
چهارشنبه¡ 6 مرداد 1400
حداقل
Enter Title
ویرایش
1. آیا امکان دسترسی به خبرنامه از طریق سایت هست؟
پاسخ:
بله، نسخه جدید این خبرنامه و همینطور آرشیو خبرنامه ها در منوی مربوطه موجود است.

ویرایش
2. ساعت کاری انجمن کی آغاز می شود؟
پاسخ:
روزهای شنبه تا پنجشنبه از 8:30 الی 16
Copyright 1400 by DNN Corp